a
a
a
a
a
a
a
a
a

 

刷脸的时代!

一夜之间
已是刷脸时代

 

美国Corbin(科宾)吉他
赋予吉他极具个性的外观及优越的性能
无论是演奏者或是聆听者
都能拥有与众不同的听觉/视觉享受


如同无人能模仿你的脸
你的吉他,亦如此

 
 
   

 

Copyright@2019 MINGDE MUSIK LTD.保留所有权利 粤ICP备05138365号-2

S